• Organik Tarımda üretim ve pazarlama politikalarının doğru oluşturulmasının sağlaması çalışmaları;
 • Organik ürün üretiminde ve organik ürün pazarlamasında etkili kontrol ve sertifikasyon mekanizmasının sağlanması çalışmaları;
 • Organik ürün üretimi ve pazarlaması konusunda danışmanlık müessesesinin oluşturulması;
 • Arazi toplulaştırmasının yapılarak arazileri parçalanmasının önlenmesi çalışmaları;
 • Organik üretimde kullanılan girdilerin maliyetlerinin düşürülmesinde ve girdilerin temini çalışmaları;
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar, kurum/kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak "mevzuat, strateji ve politika oluşturma" çalışmalarının yapılması;
 • Organik ürün üreticilerinin örgütlenmesinin sağlanması çalışmaları;
 • Organik ürünlerde markalaşmanın sağlanması çalışmaları;
 • Organik bitkisel ürün üretiminde ve organik hayvancılıkta "geçiş dönemi" başta olmak üzere organik ürün üretiminin her aşamada desteklenmesi ve pazar olanaklarının arttırılması;
 • Akredite laboratuarların kurulması çalışmaları;
 • Uygulanacak tatbiki projelerle üreticilerin organik üretim teknikleri konusunda eğitilmesi çalışmaları;
 • Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve örgütlendirilmesinin sağlanması çalışmaları;
 • İç Pazarda satılan organik ürünler başta olmak üzere ihraç ve ithal edilen organik ürünlerin kontrol ve denetleme mekanizmasının iyi çalıştırılması;
 • Tüketicinin fuarlar, seminerler, sempozyumlar, TV programları ve yazılı basın gibi medya kuruluşları kanalıyla bilgilendirilip bilinçlendirilmesi;
 • Organik ürünlerde üretim maliyetlerinin düşürülerek iç pazarın canlandırılması ve geliştirilmesi;
 • Organik ürünlerin ihracatında teşvik ve desteklerinin arttırılmasının sağlanması;
 • Fuar, seminer, sempozyum, konferans ve toplantı gibi yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli organizasyonlarda üyelerinin temsil edilerek tanıtılması;
 • İhraç edilen organik ürünler başta olmak üzere iç pazarda satılan ve ithal edilen organik ürünlerin kontrol mekanizmasının iyi çalıştırılmasıdır.

Adres

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk.No:8/1

Sarıyer/İstanbul

Saatler

Haftaiçi: 9:00-18:00